Ska vi sträva efter att vara bäst på någonting eller bra på allt?

flight-hospitality-conference-at-ihtti-school-of-hotel-management

Professionella i branschen diskuterade ämnet ”generalist eller specialist” på årets Flight Hospitality Conference som hölls på IHTTI School of Hotel Management i Neuchâtel.

Idag ser vi hur teknik och artificiell intelligens ersätter vissa traditionella roller inom hospitality. 2018 års Flight Hospitality Conference bjöd in experter inom hospitality att diskutera dilemmat: som professionell inom hospitality – bör vi fokusera på att bli specialister eller ska vi vara generalister som samlar kunskap på många områden?

Om vi väljer att specialisera i en roll, så kan den rollen en dag ställa oss utan ett jobb alls, rollen kan en dag bli överflödig. Till exempel många traditionella jobb inom hospitality, så som receptionist, concergier och bartender har sammanslagits eller ersatts helt av teknik. Detta enligt MaryJane Flanagan, Managing Director, MJ Inspire Ltd,

Det kommer alltid finnas rum för specialister, men den här branschen kommer behöver individer och grupper som kan generalisera och flytta sig mellan områden inom hospitality. Specialister kan tas in för specifika behov vid specifika tidpunkter.

I boutique-hotell och fristående hotell är det ofta svårt att ta in experter på varje roll på grund av budgetbegränsningar. Dessa etablissemang föredrar ofta flexibla individer med en genomförar-attityd.

hospitality-conference-richard-delany-old-edwards-hospitality-group

President och Managing Director på Old Edwards Hospitality Group Richard Delany berättar:

Vissa områden så som ett spa eller kulinariska verksamheter kräver fortfarande specialister. Många andra behöver bara personer med rätt attityd. Anlita personer för deras attityd och lär dem förmågorna de behöver. Hospitality kommer från hjärtat.

Från en rekryterares perspektiv kan specialister vara mer eftertraktade än generalister, speciellt inom kulinariska områden. Under konferensen avslöjade Gary King, grundare och Managing Director, Collins & King Associates ltd. följande:

Det finns bara inte tillräckligt med kvalificerade kockar därute. Det är viktigt att vi utvecklar, växer och behåller relationerna mellan universitet och framtida arbetsplatser för att fylla upp efterfrågan av skickliga individer.

generalist-specialist-conference-switzerland

Matthew Rowledge, Human Resources Officer på Royal Garden Hotel hade ett annat perspektiv och tror att det finns utrymme för båda rollerna i ett hotell.

Välkomna både generalister och specialister, det ger dig flexibilitet att anlita rätt person för specifika behov. Du vet vad du behöver i din organisation, du bestämmer vad en specialist är och vilka roller du behöver.

Lär mer om 2018 Flight Conference.

Artikel översatt från engelska till svenska. Om du vill läsa originalartikeln på engelska så hittar du den här