Framtiden ser ljus ut – den radikala återhämtningen 2023

Statistik från slutet av året som presenterats av World Tourism Organization och Swiss Education Groups International Recruitment Forum, visar på en anmärkningsvärd återhämtning och en lovande framtid för turismen och för våra studenter.

UNWTO:s generalsekreterare Zurab Pololikashvili säger: “De senaste uppgifterna från UNWTO visar att den internationella turismen nästan helt har återhämtat sig från den exempellösa covid-19-krisen och att många destinationer har nått eller till och med överträffat antalet resenärer och intäkter som rådde före pandemin. Detta är avgörande för orter, företag och samhällen där turistsektorn är en viktig livlina.”

När vi reflekterar över dessa ord och den lovande statistik som Världsturismorganisationen (UNWTO) presenterade i slutet av året blir det uppenbart att besöksnäringen upplever en anmärkningsvärd återhämtning. Den internationella turismen har återhämtat sig till 90 % av nivåerna före pandemin 2023, vilket visar på en bransch som inte bara har överlevt utmaningarna med covid-19-pandemin utan även kommit ut ännu starkare, vilket bekräftar kommentaren från Leo Wang, vd för Swiss Education Group, under World Tourism Day 2023 i Riyadh, Saudiarabien.

Det är intressant att notera att branschen inte bara återhämtade sig från covid-19, den återhämtade sig och kom tillbaka starkare!

Denna inställning fångar kärnan i besöksnäringens resa genom motgångar, och utvecklas till en kraft att räkna med.

Vid Swiss Education Groups internationella rekryteringsforum (IRF) våren 2023 var det nästan en känsla av chock över den stora närvaron av rekryterare och antalet jobb som fanns tillgängliga för studenter efter tre mycket dystra år. Enligt Antonia Vollet, Employer Relations Director, rådde det ingen brist på möjligheter för studenterna vid det första IRF 2023; de tillgängliga jobben vid vårens IRF var fem gånger fler än antalet studenter.

Zoritsa Urosevic, verkställande direktör för UNWTO, betonade turismens betydelse i den globala ekonomin och sade: “Turismen står för 4,2 procent av BNP (bruttonationalprodukten) och omfattar 1 av 10 jobb.” Detta understryker den enorma inverkan som besöksnäringen har på både den ekonomiska tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen. Det är ett bevis på branschens motståndskraft och dess roll som en stöttepelare för otaliga individer och samhällen världen över.

Den internationella turismen har återhämtat sig på ett imponerande sätt, med uppskattningsvis 975 miljoner turister som reste internationellt mellan januari och september 2023, vilket är en ökning med 38 % jämfört med samma månader 2022. UNWTO:s World Tourism Barometer visar på ännu mer uppmuntrande trender:

  • Stark återhämtning: Världens destinationer välkomnade 22% fler internationella turister under tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år, drivet av en robust sommarsäsong på norra halvklotet.
  • Återgång till nivåerna före pandemin: Internationella turistankomster nådde 91% av nivåerna före pandemin under det tredje kvartalet, med juli som den utmärkande månaden på 92%, den bästa prestandan sedan pandemin började.
  • Fortsatta framsteg: Totalt sett har turismen återhämtat sig till 87 % av nivåerna före pandemin under januari-september 2023, vilket bäddar för en potentiell återhämtning på 90 % vid årets slut.
  • Intäktstillväxt: Intäkterna från den internationella turismen beräknas uppgå till 1,4 biljoner USD 2023, vilket motsvarar ca 93% av de 1,5 biljoner USD som destinationerna tjänade under 2019.

Mellanöstern, Europa och Afrika går i spetsen för denna återhämtning:

  • Mellanöstern: Denna region fortsätter att leda återhämtningen, med ankomster som överstiger nivåerna före pandemin med 20% under de nio månaderna fram till september 2023. Visumlättnader, investeringar i nya turismrelaterade projekt och värdskap för stora evenemang har alla bidragit till denna anmärkningsvärda utveckling.
  • Europa: Som världens största destinationsregion välkomnade Europa 550 miljoner internationella turister under denna period, vilket motsvarar 94% av nivåerna före pandemin. Robust intraregional efterfrågan och stark efterfrågan från USA har spelat en avgörande roll för denna återhämtning.
  • Afrika: Även Afrika har gjort betydande framsteg och återhämtat 92% av antalet besökare före pandemin under niomånadersperioden. Nord- och Sydamerika, som särskilt gynnats av en stark efterfrågan från USA, nådde 88% av 2019 års siffror under denna period.
  • Asien och Stillahavsområdet: Denna region nådde 62% av nivåerna före pandemin under denna period, men utvecklingen varierar mellan olika subregioner. Sydasien, med sin imponerande återhämtningsgrad på 95%, står i kontrast till Nordostasien, som bara har uppnått cirka 50% av sina pre-pandemiska nivåer på grund av långsammare återöppnande för internationella resor.

Mot bakgrund av denna positiva utveckling är det uppenbart att besöksnäringen inte bara återhämtar sig från de utmaningar som pandemin medfört, utan också är redo för en aldrig tidigare skådad tillväxt. Statistiken talar för sig själv och bekräftar de inledande orden från UNWTO:s generalsekreterare Zurab Pololikashvili om turismens kritiska roll för destinationer, företag och samhällen.

Dessutom lyfter WEO-rapporten fram en avgörande punkt: turismen är en nyckelsektor för ekonomisk tillväxt. Ekonomier med “stora rese- och turistsektorer” har visat anmärkningsvärd motståndskraft och stark ekonomisk aktivitet. Framför allt har länder där turismen bidrar väsentligt till BNP återhämtat sig snabbare från pandemins effekter jämfört med ekonomier där turismen inte är en viktig sektor.

Som det står i rapportens förord: “En stark efterfrågan på tjänster har gett stöd åt tjänsteorienterade ekonomier, inklusive viktiga turistdestinationer som Frankrike och Spanien.” Detta understryker det symbiotiska förhållandet mellan turism och ekonomisk tillväxt, där välståndet i den ena sektorn förstärker den andra.

Om vi blickar framåt så stämmer IMF:s senaste prognos väl överens med UNWTO:s analys av turismutsikterna på global och regional nivå. Enligt World Tourism Barometer från november 2023 nådde den internationella turismen 87 % av nivåerna före pandemin i september 2023. Utsikterna för september-december 2023 pekar på en fortsatt återhämtning, driven av uppdämd efterfrågan och ökade flygförbindelser, särskilt i Asien och Stillahavsområdet, där återhämtningen fortfarande pågår.

Framtiden för hotell- och restaurangbranschen ligger i linje med de globala ekonomiska utsikterna. Enligt rapporten World Economic Outlook (WEO) väntas den globala ekonomin växa med 2,9% 2024 efter en liknande tillväxt 2023. Även om dessa siffror är högre än tidigare prognoser ligger de fortfarande något under den tillväxttakt på 3,5% som noterades 2022, vilket är ett tecken på globala politiska situationer och den nuvarande levnadskostnadskrisen.

Dessa globala siffror är verkligen imponerande och lovande, men siffrorna för Swiss Education Group är nästan chockerande. Antalet jobb som är tillgängliga för studenter vid IRF från 2017 till 2023 har skjutit i höjden från ett genomsnitt på 1 000 jobbannonser per år från 2017-2019 till över 6 000 år 2023.

Dessa siffror, globalt och internt, visar på en mycket ljus framtid för våra studenter med många karriärmöjligheter och en tillväxtkurva som få andra sektorer kan matcha.

När världen ger sig ut på en resa av återhämtning och återväxt är Swiss Education Group stolt över att utrusta våra studenter, i alla våra skolor, för att bidra till och forma framtiden för en bransch som berör livet för miljarder människor över hela världen. Historien om besöksnäringen är en historia om motståndskraft, anpassningsförmåga och en ljus framtid som lockar oss alla, intrikat sammanvävd med den bredare väven av global ekonomisk tillväxt.

Vill du veta mer om SEG:s utbildningar?