Praktikintervju – Adam Von Hofsten, Sverige

Varför valde du att studera på Cesar Ritz Colleges?

Jag valde att studera på Cesar Ritz Colleges på grund av mitt intresse för hotell- och restaurangbranschen. När jag var 13 år fick jag en introduktion till branschen. Sedan dess har jag jobbat på olika restauranger. När jag sedan var 22 år insåg jag att jag ville göra karriär inom den bransch som jag har arbetat så mycket inom. Innan dess provade jag många olika universitet och kurser.

Var gjorde du din praktik?

Jag gjorde min praktik på Beau Rivage Palace i Lausanne, Schweiz. Där var jag hovmästare på en japansk restaurang som heter Miyako.

Beskriv hur du sökte praktikplats

Min praktikplatssökning gick snabbt tack vare International Recruitment Forum (IRF). Jag hittade min praktikplats där, även om jag letade på andra ställen. Till slut hade jag några CV:n kvar som jag delade ut till företag som jag inte trodde att jag skulle få praktikplats på, och ett av dem råkade vara Beau Rivage Palace i Schweiz.

Vilka utmaningar mötte du när du letade efter en praktikplats eller under praktiken?

Mina utmaningar under praktiken var att lära mig franska och att skaffa vänner på hotellet. Som icke-fransktalande var det ganska svårt, men det slutade med att jag fick några vänner och avslutade min praktik med mer kunskap om det franska språket.

Vilken är den största lärdomen du fick under din praktik?

De två bästa lärdomarna jag fick var att alltid följa sina egna värderingar och akronymen LEARN: Lyssna, Empatisera, Analysera, Svara och Meddela. Denna akronym lärde mig hur man hanterar kundservice på rätt sätt.

Vad hoppas du kunna göra efter att du avslutat dina studier här?

Jag vill förverkliga min dröm om att bli restaurangchef.