Värdet av soft skills i affärslivet

Soft skills – den hemliga ingrediensen som Swiss Education Groups skolor erbjuder, och som gör att våra utexaminerade når längre än den genomsnittliga ekonomistudenten!

Vad är soft skills (mjuka värden/färdigheter)?

Det talas mycket om “soft skills” på arbetsplatsen och hur viktiga de är för karriären. Men alla förstår inte riktigt vad de är eller varför de är så viktiga. Personer som har mjuka färdigheter brukar beskrivas som omtänksamma, uppmärksamma, varma, vänliga, inkluderande, goda lyssnare eller goda kommunikatörer.

Vissa människor underskattar betydelsen av mjuka färdigheter och kategoriserar dem som personlighetsdrag snarare än professionella tillgångar. Och eftersom de inte är lätta att certifiera kan de bli underskattade av både anställda och arbetsgivare. Det är bara de erfarna som ser värdet i ett CV fullt av adjektiv.

Eftersom mjuka färdigheter ofta kategoriseras som personlighetsdrag och inte faktiska färdigheter, är det många som inte inser att det är möjligt att bygga upp dessa immateriella färdigheter för att förbättra sin egen professionella prestation.

Så, låt oss titta på vad dessa personlighetsdrag tillför arbetsplatsen. Personer som är omtänksamma, uppmärksamma och vänliga är vanligtvis bra på kundservice, nätverksbyggande och att bygga professionella relationer. Personer som lyssnar och kommunicerar bra är ofta samma personer som har en stark förhandlingsförmåga och en förmåga att lösa konflikter. När vi omdefinierar dessa “personlighetsdrag” blir det tydligt att de faktiskt är färdigheter. Och precis som alla andra färdigheter kan de finslipas, och om inte fulländas så kan de åtminstone förbättras.

Vad är hospitality och varför är det viktigt?

Om vi tittar närmare på “mjuka färdigheter” och vad de innebär, upptäcker vi att de är kärnelementen i det som kallas “hospitality” . Och detta är hörnstenen i alla Swiss Education Groups (SEG) skolor. Men vad är egentligen hospitality, och varför gör det skillnad i en affärsutbildning?

Hospitality, som kan översättas till värdskap eller gästfrihet på svenska, är ett mångdimensionellt begrepp som går bortom specifika branscher och kulturer. Det främjar en känsla av värme, vänlighet och verklig kontakt. Kärnan i värdskap är att få människor att känna sig välkomna och uppskattade i alla miljöer, från hotellreceptionen till ett styrelsemöte.

De viktigaste attributen för gästfrihet är värme och vänlighet, personlig anpassning, omtanke, respekt och empati, för att nämna några. Genom att kombinera dessa egenskaper skapas de känslomässiga band som främjar lojalitet, oavsett om det är socialt med vänner eller professionellt med kunder och kollegor.

De får en individ att känna sig speciell, unik och uppskattad. När människor känner så är de också mer benägna att lita på varandra och öppna upp för kommunikation. När man förstår den psykologiska effekt som dessa egenskaper kan ha kan man lägga en avsikt bakom dem och förvandla varje situation till en inkluderande, vilket gör alla deltagare bekväma och, som ett resultat, trevliga: det bästa tänkesättet för att göra affärer.

Gästfrihet leder också till en naturlig ömsesidighet. När vi visar äkta gästfrihet mot andra skapar vi en förståelse för ömsesidig respekt. Denna grund av respekt har potential att omvandla inledande bekantskaper till djupgående relationer, både personligt och professionellt.

Mjuka färdigheter är överförbara. En öppen, tillmötesgående attityd kan man lära sig.

Dessa relationer skapar lojalitet. I affärslivet är kundlojalitet av största vikt. En kund som verkligen känner sig uppskattad kommer tillbaka och är villig att betala mer för en bra upplevelse. Att känna sig sedd, hörd, uppskattad och viktig har ingen prislapp.

Gästfrihet i affärslivet förbättrar också ryktet. Nöjda kunder och mun till mun-metoden är fortfarande de mest kraftfulla marknadsföringsverktygen, och i informationsåldern kan en ärlig bra recension eller en svidande kritik ha en betydande inverkan på ett företags rykte. Företagets rykte är inte begränsat till försäljning och kundrelationer, det påverkar också affärspartnerskap och B2B-företag.

När vi lär oss de färdigheter som ligger bakom värdskap lär vi oss också att det kan vara utmanande, vilket kastar ljus över felaktigheten i antagandet att mjuka färdigheter är personlighetsdrag. Hospitality kan kräva stora ansträngningar. Svåra situationer och människor kan sätta vårt tålamod på prov. Att respektera individen och samtidigt hantera krävande preferenser, förväntningar och schemakonflikter kan vara påfrestande både fysiskt och mentalt. Hur vi hanterar dessa situationer och stress samtidigt som vi behåller tålamodet är också färdigheter som kan och behöver utvecklas.

Att lära sig förbättra sina mjuka färdigheter och utveckla sin personliga gästfrihet är en fråga om avsikt. Precis som med alla andra färdigheter krävs det aktiv övning för att bli bättre och få gesterna av gästfrihet att bli en andra natur – nästan som ett personlighetsdrag.

Kan jag utveckla mjuka färdigheter och förbättra min känsla för värdskap och gästfrihet?

Efter att ha konstaterat att mjuka färdigheter inte är personlighetsdrag utan faktiskt är grundstenarna i värdskap, hur kan man då utveckla dessa färdigheter? Följande aktiva avsikter är en bra början:

 • Öva på att lyssna aktivt; detta kan vara den svåraste uppgiften, men alla följande åtgärder och beteenden är beroende av din lyssningsförståelse.
 • Visa empati; tänk alltid på hur du skulle kunna känna dig i den andra personens ställe.
 • Ha tålamod; om du behärskar empati blir det lättare att ha tålamod.
 • Prioritera komfort; små gester kan räcka långt för att förmedla din omsorg.
 • Uppmuntra inkludering; alla gillar att bli inkluderade.
 • Var äkta; människor är mycket känsliga för oäkta uppträdande. Om någon av ovanstående handlingar uppfattas som oäkta kan det motarbeta dig.

Att förbättra gästfriheten i näringslivet som anställd eller företagsägare kräver inte nödvändigtvis storskaliga förändringar eller investeringar. Små gester, omtanke och genuin ansträngning kan räcka långt för att få gästerna att känna sig uppskattade. Börja med listan ovan och översätt dem sedan till arbetsplatsen på enkla sätt, t.ex:

 • Prioritera gästnöjdhet genom uppmärksamhet, lyhördhet och respekt.
 • Skapa en kultur av gästfrihet inom företaget. En gästvänlig miljö börjar i toppen genom att du behandlar dina medarbetare och kollegor på samma sätt som du vill att de ska behandla kunderna. Att ta hand om sina medarbetare är indirekt att ta hand om sina kunder.
 • Bra ledare kokar kaffe; oavsett om ledningsstrukturen är platt eller inte, främjar teamcentrerade uppgifter inkludering.
 • Lyssna på kundernas feedback och gör förändringar därefter.
 • Var uppmärksam på små detaljer som att skapa en inbjudande miljö genom belysning, inredning, renlighet och enkla tjänster som en gratis dryckeshörna.
 • Erbjud personliga rekommendationer eller förslag baserade på gästernas preferenser.
 • Visa uppskattning för lojala kunder genom gåvor, förmåner eller belöningsprogram.

Den hemliga ingrediensen i våra utbildningar

Med dessa nya definitioner och exempel på mjuka färdigheter och värdskap kan man förstå varför en akademiker som besitter dessa kundcentrerade färdigheter skulle vara mer anställningsbar än en som inte gör det.

Vad är det specifikt som SEG-examinerade gör annorlunda än andra akademiker? Deras utbildning har en tonvikt på gästfrihet inom näringslivet och deras praktiska arbetslivserfarenhet via flera praktikplatser säkerställer att de till fullo förstår vilken inverkan deras utbildning har på näringslivet.

 • SEG-examinerade förstår att deras arbete har en direkt effekt på kundupplevelsen och intäkterna. Nöjda kunder innebär ökad försäljning och återkommande kunder. Att ha en tydlig bild av hur deras arbete påverkar den övergripande verksamheten skapar ägarskap och främjar engagemang.
 • Nyutexaminerade som inte arbetar direkt med kunder kommer ändå att överföra dessa färdigheter till arbetsmiljön. En medarbetare som är utbildad i mjuka färdigheter kommer att ha en djupgående effekt på teamarbete och samarbete med kollegor. Som ett resultat är de perfekt rustade för att ta på sig ledande befattningar.
 • De har lärt sig hur man hanterar människor – de är inte bara skickliga, de har tränats i tålamod och empati och har lärt sig hur man interagerar med människor. De är utbildade i att förutse kundernas behov och kan undvika potentiella problem innan de uppstår.
 • Specialister inom hotell- och restaurangbranschen är mycket värdefulla när det gäller att bygga upp affärer, eftersom de är vana vid att tillgodose kundernas behov. Att tillgodose omedelbara kortsiktiga kundbehov bygger upp varumärkeslojalitet, vilket främjar återkommande kunder, vilket leder till långsiktiga intäkter för företaget. Att ge en rabatt eller en förmån för att kompensera för små problem kanske inte har så stor inverkan på ett företag, men gesten får ringar på vattnet. Kunden uppskattar det, glömmer inte bort det och det resulterar ofta i positiva recensioner och mun-till-mun-metoden. Detta skapar verklig kundlojalitet.

Mjuka färdigheter och gästfrihet är helt klart viktiga färdigheter som kommer att förbättra relationerna både personligt och professionellt. Om dessa färdigheter utvecklas och används med avsikt kan de hjälpa dig att driva din karriär till högre ansvars- och ledningsnivåer; de kan hjälpa dig att förbättra kundrelationerna och bygga upp varumärkeslojalitet, vilket resulterar i högre intäkter. Att utveckla dessa färdigheter i samband med studier, som att gå på en SEG-skola, och att arbeta med dessa färdigheter efter examen kommer därför alltid att vara en fördel som du tar med dig genom livet, personligen och professionellt.

Är du intresserad av att ta en examen med inriktning på värdskap? Läs här:

Diplom i Hotell Management

Och vidare här:

Utbildningar inom Hotell Management