Från klassrum till karriär: IBCP-studenters inspirerande resor inom hotell- och restaurangbranschen

Stefan Martin, 21, som nyligen tagit examen från Hotel Institute Montreaux (HIM) i Schweiz, började sin karriär som IBCP-elev på Malmö Borgarskola. Tidigt hade Stefan en tydlig vision om att han ville studera utomlands och utforska hotellbranschen i grunden. Läs vidare för att ta del av Stefans ambitioner att skapa ett inflytande i den spännande världen av hospitality!

Hej Stefan, det är kul att ha dig här! Vi är nyfikna, vad fick dig att välja hotell management (hospitality) som ditt studieområde vid HIM?

Tja, att jag avslutade IBCP-programmet i hospitality påverkade definitivt mitt beslut att studera vid HIM. Programmet gav mig en praktisk och karriärfokuserad utbildning och erbjöd en praktisk erfarenhet som stämmer perfekt överens med HIM:s tillvägagångssätt. Dessutom gör det nära samarbetet mellan de två partnerskolorna att det är enkelt och snabbt att komma igång med resan!

Kan du berätta hur IBCP förberedde dig för dina studier utomlands och den ständigt föränderliga hotellbranschen?

Absolut! På Borgarskolan fick vi en praktisk och karriärfokuserad utbildning som kombinerade akademiska kurser med praktisk erfarenhet, vilket hjälpte mig att utveckla en strukturerad plan för mina framtida studier.

Programmet hjälpte mig att utveckla kommunikationsförmåga, kulturell medvetenhet, professionalism, branschkunskap och trender samt ledarskapsförmåga, vilket är viktigt inte bara för studier utomlands utan även för att göra karriär inom hotell- och restaurangbranschen.

Och vad har du tyckt mest om din tid på HIM?

Mest har jag njutit av den praktiska erfarenhet som vi fick genom praktik och möjligheter till arbetsplatsbaserat lärande. Men jag måste också nämna den mångsidiga och mångkulturella miljön som gjorde det möjligt för mig att bli en mer välbalanserad person.

Om du skulle beskriva HIM med ett enda ord, vad skulle det vara?

Internationell!

Hur har du förändrats under de år du studerat vid HIM?

Wow, var ska jag börja? På ett personligt plan har studierna vid HIM gjort det möjligt för mig att bli mer självständig, mogen och kulturellt medveten, eftersom jag har fått chansen att komma i kontakt med studenter från hela världen.

Men det är inte bara personlig utveckling – genom praktik, partnerskap, masterclasses och kursarbete har jag fått värdefulla branschkunskaper och praktiska färdigheter. Jag har lärt mig hur man kommunicerar effektivt och leder ett team, och jag har byggt upp ett nätverk av kontakter som kommer att vara till nytta under hela min karriär.

Vi var förvånade över din prestation vid EMCup. Har det gett dig möjlighet och inspirerat dig att fortsätta en karriär inom hotell- och restaurangbranschen?

Absolut! EMCup är en otrolig europeisk tävling som utmanar hotellstudenter att komma med innovativa och hållbara affärskoncept för branschen.

Att delta i tävlingen har öppnat mina ögon för en hel värld av karriärmöjligheter inom hotell- och restaurangbranschen. Dessutom har de kontakter jag knöt under tävlingen varit ovärderliga – jag har kunnat bygga upp ett starkt nätverk med några av de främsta ledarna i branschen.

Vad skulle du ge för råd till nuvarande IBCP-studenter som funderar på att göra karriär inom hotell- och restaurangbranschen i Schweiz?

Bra fråga! Mitt råd skulle vara att skaffa sig så mycket branscherfarenhet som möjligt i någon form, oavsett om det handlar om praktik, volontärarbete eller deltidsjobb. Utveckla de färdigheter och det självförtroende du behöver för att sticka ut på arbetsmarknaden.

Nätverk är också superviktigt, så se till att utnyttja alla möjligheter att komma i kontakt med branschledare och yrkesverksamma. Det hjälper till att öppna dörrar och leder till spännande karriärmöjligheter.

Sist men inte minst, håll dig öppen för nya idéer! Gå ut, ta dig an nya utmaningar och ge dig själv en tidig konkurrensfördel i branschen!

Tack Stefan, det var ett nöje att prata med dig!