Visitas utbildningsstipendium – Sök nu!

Ska du studera vidare inom besöksnäringen? Då kan du få hjälp med studiefinansiering genom Visita Fondförvaltnings stiftelser.

Vem kan söka?

För att beviljas stipendium bör du vara under 30 år och vidareutbilda dig på någon av besöksnäringens branschskolor med hotell eller restaurang som huvudfokus för dina studier. Utöver detta bör du ha något av följande: 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid i branschen, gymnasieexamen från HT- eller RL-program och/eller minst ett års utbildning på YH- eller universitets/högskolenivå i branschen. Studierna bör således ha påbörjats vid ansökningstillfället och bedrivas på heltid.

Hur mycket kan jag få?

Beloppet som utbetalas varierar beroende på antal sökande och den årliga avkastningen av de förvaltade stiftelsernas medel. Höstterminen 2016 var summan 15 000 sek per termin för studier i Sverige respektive 25 000 sek per termin för studier utomlands. Stipendierna beviljas ej retroaktivt.

När är sista ansökningsdagarna?

Sista ansökningsdagen för vårterminen är 15 februari och 15 september för höstterminen. Ansökningsformuläret för att söka stipendium hittar du på Visitas hemsida under fliken Utbildning/Visitas stipendier och bidrag.
Har du redan tilldelats Visita Fondförvaltnings utbildningsstipendium?
Då kan du ansöka om att få stipendiet förlängt terminsvis studietiden ut. Ansökan beviljas under förutsättning att studierna klaras av i normal studietakt.

Läs mer om våra stipendier och hur du går till väga för att söka på www.visita.se under fliken utbildning. Vid frågor kontakta Caroline Rådestad samordnare för högre utbildning Visita.

Caroline Rådestad
Samordnare högre utbildning
+46 8 762 74 40
[email protected]

Välkommen med din ansökan!