Tillbaka till fysisk undervisning i klassrummen

Efter ett utmanande år är vi otroligt glada över att äntligen ha fått tillstånd från Schweiziska myndigheter att återgå till fullständig fysisk undervisning.

Sedan den 26e april erbjuds numera all undervisning på samtliga våra program återigen “face to face” på våra vackra campus runt om i Schweiz. Detta förväntas att fortsätta vårterminen ut, samt efter sommaruppehållet för hela höstterminen.

Skolorna fortsätter att vidta försiktighetsåtgärder för att hålla pandemin stången, eleverna bär mask, det görs PCR-tester när de lämnar campus över 48 timmar, dagliga feberprov utförs också för studenternas och lärarnas säkerhet. I matsalen sitter man två personer per bord, och extra hygienregler har införts vid hanteringen av mat och livsmedel.

Vi ser ljust på framtiden, och det mesta börjar gå tillbaka till det normala. Vad gäller branschen som helhet så står vi förstås inför en rad utmaningar. Turistsektorn haft å andra sidan haft en fantastisk tillväxt i flera decennier, och många tror på en snabb återhämtning och anpassning, där det kommer att finnas plats för professionella och passionerade medarbetare!