Små förändringar som gör skillnad: César Ritz Colleges Switzerland blir Green Globe-certifierad

Nu är det är officiellt: César Ritz Colleges Switzerland har blivit den allra första institutionen för högre utbildning i världen som certifieras av Green Globe, den högsta standarden för hållbarhet.

Sedan detta mål fastställdes 2019 ledde kreativt tänkande, hårt arbete och upptäckarglädje högskolan till en mängd praktiska förändringar mot hållbarhet. Här följer några exempel. Hela planen för hållbar förvaltning kan laddas ner här.

Öka medvetenheten om biologisk mångfald bland studerande

Bikupor har installerats på universitetsområdet och den lokala biodlaren Romain Petitcolin har anförtrotts att garantera välbefinnandet av våra 250 000 bin. Det är en året-runt-aktivitet och speciell uppmärksamhet och omsorg behövs för att hjälpa bina att frodas. Studenterna deltar i en workshop för att få en bättre förståelse av den lilla insektens liv och hur beroende vi är av deras överlevnad. Förutom att bidra till att bevara ekosystemet i Le Bouveret har studenterna och personalen möjlighet att smaka på den goda honungen under den årliga skörden.

Inköp på ett nytt sätt

En holistisk hållbar inköpsstrategi som tar hänsyn till ekonomiska, miljö- och samhälleliga faktorer måste införas.

Fokus för policyn är att:

  • Att minska den globala konsumtionen och övergå till produkter med minskad påverkan av produktlivscykeln.
  • Att stödja högskolan i dess åtagande att minska och kompensera vår användning av elektricitet, vatten och utsläpp av växthusgaser.
  • Att ta hänsyn till total kostnad för en vara, inte bara ekonomisk konkurrenskraft på kort sikt.

Huvudsyftet är att använda de varor och tjänster som har långsiktigt värde för pengarna, ge högsta prioritet och stöd för lokala företag för att hjälpa att stimulera den lokala ekonomin. Inköp av varor måste också uppfylla vissa etiska standarder vilka säkerställer att utbyten är opartiska eller fria från mutor.

Varje gång du spenderar pengar så röstar du för vilken värld du vill ha
/Anna Lappe.

Ett nytt sätt att hantera resurser och anläggningar

Ledningen måste se hur resurser som vatten, elektricitet och gas hanterades. Gällande vatten till exempel installerades luftare på alla kranar som finns på universitetsområdet. Det minskade vattenflödet. Ett annat exempel på en hållbar praktik är att använda droppbevattning för vår jord vilken är över 90% effektivare än andra bevattningsmetoder. Det är den mest lämpliga bevattningsmetoden för sluttande planteringar och hjälper därför att minska vattenförbrukningen.

Även om det finns större tekniska projekt på gång som riktar mot gas och elektricitet, kan mindre förändringar som detta genomföras enkelt och är en jättebra utgångspunkt.

Ett nytt tänkesätt

Alla dessa praktiska ändringar är avgörande. Men att bli certifierad av Green Globe är mer än så.

Biträdande dekanus Sylvana Navarro, som spelade en central roll på vägen mot certifiering, påpekar att “det som verkligen gör skillnad är en förändring i tänkesätt och en genomgripande förändring inom skolans inre struktur.”

Ny policy måste skrivas och genomföras, och personalen måste ständigt utbildas och påminnas om vårt nya tänkesätt. Att ändra högskolpolicy är viktig för hållbar förvaltning.

Men igen, det är mer än så.

César Ritz Colleges Switzerland utbildar också framtida spjutspetsar inom hotell- och restaurangbranschen, och det som de lär sig är viktigt. Varje termin innehåller nu gästföreläsningar om hållbarhet inom flera områden. Eftersom turism över hela världen har en av de största effekterna på miljön är det viktigt att utbilda våra studenter.

Att hjälpa eleverna att skapa medvetenhet och kunskap om hur deras val påverkar miljön har blivit ett huvudmål.

Läroplanen är fokuserad på att sammanföra miljöämnen, affärer och innovation. Exempelvis undersöker man på mikroekonomikurser begreppet cirkulär ekonomi, ett stort och trendigt ämne i denna disciplin som strävar efter att skapa vinn-vinn-situationer för alla berörda parter. På kursen i hållbar utveckling lär studenterna sig om till exempel naturliga rengöringsprodukter och hur man gör dem.

Nya perspektiv

Den globala pandemin har lett till en ökad konsumtion av mat eftersom studenterna tar sina kurser online och därför har mängden engångsförpackningar ökat.

Därför blev återvinningsinitiativet på universitetsområdet en prioritet. Informationskampanjer är orienterade för att öka medvetenheten om att minska det totala avfallet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt matavfall på restauranger och kaféer eftersom det samlas in av en utomstående leverantör och omvandlas till biobränsle.

När studenterna utexamineras med kunskap om och förståelse för sin miljöpåverkan kommer de att kunna genomföra en hållbar politik i sina egna företag, och de förändringar som infördes av deras högskola kommer oundvikligen att påverka den yttre miljön.

Och ändå försöker César Ritz Colleges Switzerland sträva efter att göra mer.

Att få denna certifiering är inte slutet, utan i grunden början på något.
/Sylvana Navarro

Vad blir nästa steg?

Högskolan har redan börjat delta på andra sätt i bevarandet av den biologiska mångfalden i Schweiz och undersöker möjligheten att bilda partnerskap med L’Association pour la Sauvegarde du Léman, och med COR, en förening som ägnar sig åt att bevara växt- och djurlivet. Skogen bakom högskolan skulle vara en möjlig plats för att installera fågelbon, vilka skulle bidra till mångfalden och population av utrotningshotade arter i området.

Förhoppningen är att César Ritz Colleges Switzerland har lagt grunden, och varit de första som omsatt ord i handling, så att andra campus och högskolor kan följa exemplet.

På frågan vilken aspekt av denna resa hon var mest stolt över citerade Sylvana helt enkelt Walt Disney:

Sättet att komma igång är att sluta prata och börja göra.

 

Vill du veta mer om César Ritz Colleges Switzerland?