Hur lär man ut hållbarhet i en skola för hospitality?

Bokförings- och ekonomiföreläsaren Ilídio Silva delar med sig av sin kunskap om hur vi kan använda hållbar utbildning till att skapa en bättre värld.

Vart passar hållbarhet in i en utbildning inom hospitality?

Jag tror att hållbarhet är en fråga om attityd och tankesätt som borde appliceras på alla delar av våra liv – som medborgare, anställda, konsumenter och som investerare. Just på denna anledning har lärare ett stort ansvar gentemot sina studenter, att hjälpa dem välja rätt värderingar att följa i livet. Här på Hotel Institute Montreux implementeras hållbarhet på flera olika kurser, från matproduktion till finans och ekonomi.

Hur lärs hållbarhet ut på Hotel Institute Montreux?

Jag integrerar hållbara ekonomiteori i alla mina bokförings- och ekonomiklasser varje chans jag får och fokuserar på hållbara investeringsbeslut.

“Vi har väldig tur som bor här i Schweiz och har framgångsrika och hållbara företagsledare som våra grannar. Nyligen bjöd vi in en gästföreläsare som delade med sig av sina idéer och erfarenheter med våra studenter från Swiss Sustainable Finance och World Wild Fund for Nature.”

Generellt är bilden av investerare som investerar ansvarsfullt har lägre avkastning än traditionella investeringar. Håller du med om detta?

Nej, jag tycker det är tvärtom faktiskt. Flertalet akademiska studier och rapporter pekar ut att hållbara metoder har en positiv påverkan på investeringar. Företag som implementerar hållbara strategier hjälper dem att utvärdera framtida risker bättre, de når ut till sina leverantörskedjor bättre och de sparar resurser. Detta kan leda till högre vinster i det långa loppet som ger högre avkastning till investerarna i slutändan.

Hur hoppas du att dina hospitality studenter kan bidra till en bättre värld genom de kunskaper om hållbarhet som du har lärt dem?

Som lärare, har vi ett ansvar att hjälpa studenterna att förbereda sig för framtiden.

“Min förhoppning av att införa hållbarhet in i mitt klassrum, är att mina studenter vill lära sig att agera i ett mer hållbart sätt i livet och även bli ansvarsfulla investerare.”

Alla kan och bör bidra till en bättre värld och ju snabbare vi sprider ”hållbarhetsfröet” ju snabbare kan vi skörda dess frukt!