Hur du blir en eko-entreprenör

30 april 2018

Genom att kombinera entreprenörskap med hållbarhet och att använda lokala råvaror så lär vi studenterna att vara en del i skapandet av en hållbar framtid.

Som skola har vi ett ansvar  att tackla riktiga utmaningar vi möter i världen och vi uppmuntrar våra studenter att engagera sig i lokalsamhället och lära sig från företag både i och utanför klassrummet. Vårt förhållningssätt vad gäller att lära ut eko-entreprenörskap är interaktivt, roligt och stärker studenternas förmågor.

Här är tre sätt som  våra”eko-entreprenörer” lär sig att applicera sina nya förmågor!

1. Var förändringen ” Bee the change”

Hållbar utbildning behöver vara så praktisk som möjligt, med riktiga upplevelser och utmaningar. Våra studenter lär sig i klassrummet hur viktiga bin är men är också ansvariga för att ta hand om dem! Sedan förra året har våra studenter lärt sig att ta hand om skolans 35 000 bin som bor på campus.

2. Hitta din lokala nisch

Genom att låta kunderna uppleva produkter och tjänster som är unika för området skapar vi exceptionella upplevelser kopplade till den unika platsen. Det handlar om både kultur och omgivning men också om att använda lokala råvaror. Genom att besöka lokala verksamheter lär sig våra studenter hur lokal hospitality av högsta klass skapar minnen som består; från att göra tvål till lokal kaviar.

3. Lär dig värdet av storytelling

Att göra gott är bra för affärerna. Studenterna lär sig hur enkla men kreativa och innovativa lösningar som sammanväver verksamhet och hållbarhet är lönsamma. Men hur verksamheter levererar sitt budskap kring hållbarhet är också en nyckel: att dela med sig av sina hållbara initiativ med en historia från verkligheten är den bästa marknadsföringsstrategin.

Tanja Florenthal är Academic Director på César Ritz Colleges Switzerland, Le Bouveret Campus.

Artikel översatt från engelska till svenska. Om du vill läsa originalartikeln på engelska så hittar du den här