Varför Design Thinking är avgörande inom hospitality

31 augusti 2017

Att leda ett hotell mot en framgångsrik framtid kräver att hotellet positioneras för att fånga varje aspekt av en gästs upplevelse. Att varje del av upplevelsen sätter sig i minnet.

Känslomässigt engagemang och autentisk interaktion mellan hotellet, personalen och gästerna behöver bli det nya att ”benchmarka”. För att bearbeta dessa nycklar bakom förändring är det många hotellchefer som letar efter olika typer av svar på utmaningarna.

Emotionellt engagemang och autentiska interaktioner mellan hotellet, personalen och gästerna måste bli det nya riktmärket. För att underlätta dessa viktiga drivkrafter för förändring intresserar sig fler hotellchefer för design som ett sätt att hitta lösningar på dessa utmaningar.

Hotellen måste börja med att använda sig av Design Thinking för att omskapa sina strategier

Vi ser att fler och fler inom hospitalitybranschen blandar in design i sina strategier, när branschen ser att förändring och att ta till sig nya förhållningssätt inte längre är ett val utan har blivit en nödvändighet.

Design är helt enkelt processen bakom att skapa en holistisk produkt eller service och alla delar däri som bär upp inte bara utseende och känsla utan också hur allt fungerar. Processen känns igen som en ”Design Thinking-process”.

Skiftet mot Design Thinking baserar sig på en människo-centrerad metod som fokuserar på människor snarare än på produkt eller teknik för att lösa problem. Att samverka med anställda och kunder, lyssna på dem och ha förståelse för vad som spelar roll för dem behöver enligt min åsikt vara mantrat för framgångsrika hotell-managers.

 

Jaco Von Wielligh är Academic Director på IHTTI School of Hotel Management i Neuchâtel, Schweiz och är en av de starka förespråkarna för att få med Design Thinking på schemat. IHTTI är den första hospitality-skolan i världen som ackrediterats av the Charted Society of Designers.