Topprankade skolor

Bättre än någonsin – Swiss Education Group glänser i 2024 års QS World University Rankings

Vårt engagemang för kvalitet är djupt sammanflätat med vår studentcentrerade filosofi och är grunden till vår framgång – en framgång som nu har erkänts globalt, med alla fyra Swiss Education Groups skolor rankade bland de sju bästa skolorna i världen inom sin kategori.

2024 QS universitetsrankning för hotell- och besöksnäringen har visat upp våra skolor i ett oöverträffat ljus:

  1. Swiss Hotel Management School: 2:a plats
  2. César Ritz Colleges Schweiz: 3:e plats
  3. HIM: 6:e plats
  4. Culinary Arts Academy Schweiz: 7:e plats

Detta världsomspännande erkännande är ett bevis på engagemanget hos vår spektakulära personal och fakultet som fortsätter att ge engagemang, expertis och omtanke till klassrummet och våra studenter. Med alla våra skolor som avancerar i den globala rankningen är vi mer inspirerade än någonsin att tänja på gränserna för gästfrihetsutbildning och producera de bästa framtida ledarna i branschen

Leo Wang
VD, Swiss Education Group

Swiss Hotel Management School (SHMS) innehar nu stolt andraplatsen globalt, vilket bekräftar dess status som en ledande kraft inom hotellbranschen. Patrick Taffin, biträdande rektor på SHMS Leysin, är stolt över institutionens framgångar: “Våra gemensamma ansträngningar för att inspirera och fostra framtida företagsledare har tydligt fått genomslag i branschen. Denna utmärkelse är en direkt återspegling av våra studenters professionalism och det höga anseende som SHMS åtnjuter.”

Det anmärkningsvärda klivet för César Ritz Colleges Schweiz från 6:e till 3:e plats är särskilt anmärkningsvärt. Detta hopp kan tillskrivas de betydande framsteg som gjorts för att uppnå schweizisk federal ackreditering, en milstolpe som nåddes i oktober 2023. Sådana prestationer ökar inte bara César Ritz Colleges prestige utan bekräftar också kvaliteten och värdet på den utbildning som tillhandahålls. Tanja Florenthal, Executive Director för Quality Assurance på SEG, understryker betydelsen av att rankingen steg samma år som den schweiziska federala ackrediteringen tilldelades: “Det är ett enormt privilegium att rankas som den tredje bästa hotellskolan i världen. Den schweiziska federala ackrediteringen som Cesar Ritz erhållit och denna ranking är ett bevis på den kvalitetsutbildning, det studentliv och den omsorg som skolan ägnar sig åt.”

HIM och Culinary Arts Academy Switzerland (CAAS) fortsätter också att glänsa på den globala arenan och säkrade 6:e respektive 7:e plats, var och en ett steg upp i rankningen. För HIM är denna klättring i rankingen särskilt betydelsefull eftersom den bekräftar det relativt nya beslutet att ompositionera sig som en handelshögskola och lägga tonvikten på den kundcentrerade affärsmodellen och mindre på en traditionell hotellutbildning. Det är också särskilt anmärkningsvärt att CAAS fortfarande är den enda kulinariska skolan som erkänns i dessa rankningar, vilket belyser dess unika position och bidrag till en väl avrundad kulinarisk utbildning där våra studenter lär sig mer än matlagning, de lär sig gästfrihetens verksamhet.

Våra branschpartnerskap och alumninätverk spelar en avgörande roll för att hålla vår läroplan relevant och våra studenters anställningsbarhet hög genom att ge studenterna möjlighet att möta verkliga utmaningar både i klassen och genom praktikplatser. Ulrika Bjorklund, Executive Director of Industry Affairs & Career Services, betonar vikten av praktisk erfarenhet i utbildningen: “Vårt samarbete med branschpartners säkerställer att våra studenter får möjlighet att möta verkliga utmaningar och insikter innan de får sitt första jobb, vilket förbereder dem grundligt för sina framtida karriärer.”

Våra institutioners ständiga förbättringar och framgångar har sin grund i vårt goda akademiska rykte, vår innovativa inställning till utbildning och det fostrande samhälle vi har byggt upp. Samtidigt som vi firar dessa framgångar fortsätter vi att vara ledande inom hotell- och restaurangutbildningar och skapa en gemenskap som stöder och driver varje student mot excellens.

  1. Beträffande QS:s rankning
    1. QS World University Rankings är utformade för att ge oberoende kvalitetssäkring till de miljontals studenter, föräldrar, akademiker och beslutsfattare som vill försäkra sig om att deras utbildnings-, karriär- och strategiska val är datadrivna. Du hittar den fullständiga listan för 2024 på QS Rankings webbplats.
Vill du veta mer om våra skolor?

Varför våra skolor är bland de bästa hotell- och restaurangskolorna i världen

1. Våra studenter är högt värderade av sina arbetsgivare

Genom över 100 branschpartnerskap och en ständigt växande lista över mycket skickliga alumner som återvänder för att dela med sig av sina utmaningar och framgångar till nuvarande studenter, informeras läroplanen av branschen och stöder våra studenters anställningsbarhet och karriärutveckling.

“Vårt nära samarbete med branschpartner ger klassrummet en verklig prägel – verkliga problem, verkliga utmaningar, verkliga insikter om arbetsplatsen – allt detta gör att våra studenter kan ta examen med en exakt förståelse för de utmaningar de kommer att möta på arbetsplatsen”, förklarar Ulrika Bjorklund, rektor för Hotel Institute Montreux.

Vår uppmärksamhet på detaljer från den verkliga världen i vår utbildning ger stor utdelning för våra studenter i deras yrkesliv.

“Branschen älskar oss”, tillägger dr Szambowski. “Våra studenter tar examen som branschfärdiga, som operativa ledare som är redo att kavla upp ärmarna och börja arbeta. Vi får gång på gång höra från företag att vi är deras favoritskola när det gäller att rekrytera nya talanger. Våra studenter stiger mycket snabbt i graderna på grund av sin attityd, sina kunskaper och sin skicklighet.”

Vi vet från våra studenters framgång efter examen att vi är arbetsgivarnas favoritskola.

2. Vi har ett gediget, beprövat akademiskt rykte.

Våra starka akademiska partnerskap med ledande skolor för hotellutbildning i USA och Storbritannien förstärker och breddar kvaliteten på vårt utbildningsutbud.

Tanja Florenthal, rektor vid César Ritz Colleges Switzerland och Culinary Arts Academy Switzerland, förklarar följande

“Ju bättre dina partner är, desto större är ditt akademiska erkännande, vilket leder till utbyte av lärare och studenter, deltagande i konferenser och publicering i forskningsöversikter.”

Våra skolor samarbetar med toppinstitutioner som Washington State University, ett av USA:s ledande forskningsuniversitet (rankat i Carnegie Classification of Institutions of Higher Education), University of Derby, ett av de 30 bästa universiteten i Storbritannien, och Northwood University, vars program för hotell- och restauranghantering är ett av de få som ackrediterats av Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

3. Vi drivs av att förnya oss

Alla våra skolor strävar efter en medveten integration av banbrytande forskning och oöverträffad erfarenhetsbaserad inlärning.

Som rektor Tanja Florenthal förklarar,

“Dessa rankningar är ett uttalande om de ansträngningar vi lägger ner på vår undervisning.”

Varje skola har åtagit sig att hålla ett öga på horisonten för att se vad som kommer framöver.

“Vi främjar innovation på akademisk nivå och ser till att innovationsförmågan är helt integrerad i läroplanen”, tillägger Florenthal.

Dean Bjorklund tillägger att “nya positioner skapas som inte fanns tidigare, tekniken fortsätter att utvecklas, hållbarhet blir allt viktigare – vi håller oss uppdaterade på förändringar i branschen och förbereder våra elever därefter”.

Vid Swiss Hotel Management School antogs för flera år sedan ett medvetet tillvägagångssätt för undervisning, lärande och bedömning, vilket ledde till att skolan erkändes som Apple Distinguished School för sina fortsatta insatser för innovativ utbildning och lärandeupplevelse.

4. Vi odlar en solid gemenskap av omtänksamma människor

Att uppnå och upprätthålla denna typ av akademiskt erkännande tre år i rad är en hyllning till den gemensamma ansträngningen som återspeglar engagemanget och det kontinuerliga stödet från alla inblandade på alla nivåer inom institutionerna. Kulturen och värderingarna fastställs och modelleras på alla nivåer, från högsta ledningen och nedåt.

På HIM innebär “att vara en liten, ’boutique’-skola att varje student kan träffa lärare och gästföreläsare, ställa frågor och skapa ett stabilt nätverk av jämnåriga. Det finns en verklig familjekänsla som genomsyrar atmosfären”, säger rektorn Ulrika Bjorklund.

Kontakta oss för vägledning