Turism & Hotell Management – Master

Ettårig “top up” masterprogram i turism & hotell management med tre unika specialiseringar.

Säkerställ en topposition i ledningen

Är du yrkesverksam inom hotell- och restaurangbranschen? Har du en turismutbildning? – Höj nivån och finslipa specialkunskaperna som kommer att hjälpa dig att nå större framgång som chef.

Ett modernt, analytiskt och internationellt program som stöder livslångt lärande.  Analysera komplexa förvaltningsproblem och hitta tekniska lösningar. Unik internationell bransch-praktik  som ger dig en konkurrensfördel i din framtida karriär.

Masterprogram i Tourism and Hospitality Management (med specialisering) – 1 år varav 4-6 månader praktik

Hotel Institute Montreux erbjuder detta ettåriga, “top up” masterprogram i samarbete med London Graduate School och Chichester University (Storbritannien). Utbildningens innehåll har noggrant utformats av branschledare, och riktar sig mot yrkesverksamma personer med ett framåtblickande sinnelag som vill öka sin erfarenhet. En unikt utvecklad examen som är direkt kopplad till industrins nuvarande och framtida behov.

Från den första terminen kan du välja mellan en av våra olika specialiseringar, som organiseras av UNWTO International Centre Switzerland, i samarbete med några av världens mest respekterade affärs- och industriledare, som hjälper oss att skapa kursinnehåll, hålla gästföreläsningar, stå värd för företagsbesök, tilldela projekt och erbjuda exklusiva karriärmöjligheter. Din praktik inom din valda specialisering äger rum under termin 3 och certifieras efter avslutad kurs av UNWTO International Center Switzerland.

Specialiseringar

  • International Cruise Line Management
  • Health Tourism Management
  • Regional Destination Management
  • Sustainable Tourism
Boka vägledningsmöte

Antagningskriterier

  1.  Kandidatexamen inom Hospitality med minst 4 månaders arbetserfarenhet eller Post Graduate Diploma från någon av SEGs skolor.
  2. Kandidatexamen inom annat område än Hospitality och minst 3 års arbetserfarenhet i en ledande roll.
  3. Personligt brev
  4. CV
  5. Kopia på arbetsreferenser
  KONTAKTA OSS