Hotell och event management – Master

En intensiv världsledande Masters med specialisering i antingen Events, Restaurant, Hotell eller Spa Management. Perfekt för dig med relevant arbetserfarenhet eller en tidigare Kandidatutbildning.