Hur finansierar jag mina studier?

Alla våra kock-, konditor- & hotellutbildningar i Schweiz är studiemedelsberättigade!

Kock, konditor & hotellutbildningar Schweiz - finansieringVåra utbildningar är CSN-berättigade. Dessutom erbjuder SEG-Swiss Education Group inför terminsstart hösten 2016, svenska studenter ett extra finansiellt stöd, upp till ett värde av 160,000 kr.

Med CSN’s nya regler är det nu extra fördelaktigt att studera i Schweiz. Detta gäller både nya och återkommande studenter. Som student inom Swiss Education Group (SEG) har du rätt till både CSN lån och bidrag. Vi har samlat övergripande information kring studiefinansiering nedan*

En student som ansöker till någon SEG-Swiss Education Groups skolor kan få följande lån och bidrag:

  • Studiebidrag – SEK 704 / vecka
  • Studielån – SEK 1772 / vecka
  • Merkostnadslån för utlandsstudier – SEK 553 / vecka
  • Merkostnadslån för undervisningsavgift – SEK 1424 / vecka
  • Lån till resa, till och från skolan – SEK 5000 / termin
  • Lån till försäkringskostander . SEK 2423 / år

Merkostnadslånet till undervisningsavgift, resa till och från skolan samt försäkringskostander betalas ut i förskott innan terminsstart. Resterande betalas ut månadsvis, i förskott.

Merkostnadslån för undervisningsavgift räknas som en pott och totalt har man som student rätt till 240 veckors lån. Man kan alltså ta detta lån i en klumpsumma innan skolstart för att finansiera år 1. Därefter bör man spara de övriga utbetalningarna så att man kan finansiera år 2 och år 3 på skolan.

Kontakta oss gärna för personlig vägledning på  info@swisseduation.se om du har funderingar kring hur du finansierar dina studier. Vi hjälper dig med allt du behöver!

* Vänligen notera att SEG-Swiss Education Group inta tar något ansvar för er CSN-ansökan samt att information ovan endast är en vägledning med råd och tips. Det är upp till varje enskild student att ta ansvar för sin ansökan. SEG-Swiss education tar heller inget ansvar för CSN utbetalningar. De summor vi anger kommer från www.csn.se/utomlands Där finner ni alltid uppdaterad information från CSN.

Sitemap | Proudly designed by Tioreo